90 giây

Chỉ với 90 giây, InBody 970 có thể đưa ra cho bạn 7 bảng kết quả khám từ tổng thể tới chi tiết.

Lịch sử hồ sơ bằng vân tay

Lịch sử các lần đo của tất cả mọi người đều được lưu trữ, an toàn và bảo mật. Mỗi lần sử dụng máy chỉ cần chạm vân tay là có thể truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

Không sử dụng ước lượng

Các yếu tố nhân khẩu học như tuổi và giới không được sử dụng để đưa ra các giả định và ước lượng về đo lường thành phần cơ thể của bạn.

Inbody 970

Tin dùng bởi Chuyên gia

Được sử dụng bởi những chuyên gia thể thao hàng đầu và các cơ sở thể hình 5 sao trên khắp thế giới.

Lookin’Body

Sử dụng máy vi tính để truy cập cũng như quản lý các hồ sơ dễ dàng hơn.

Trên 50 thông số

Thường xuyên theo dõi các thông số để tìm hiểu chế độ ăn uống và chế độ tập luyện của bạn ảnh hưởng đến cơ thể của bạn ra sao.

Thông số kỹ thuật InBody 970

Specifications

Bioelectric Impedance Analysis (BIA) Measurement Item

Bioelectrical

Impedance(Z)

40 Impedance Measurements by Using 8 Different Frequencies (1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHz, 2MHz, 3MHz) at Each of 5 Segments (Right Arm, Left Arm, Trunk, Right Leg and Left Leg)

Phase Angle

15 Phase Angle Measurements by Using 3 Different Frequencies (5kHz, 50kHz, 250kHz) at Each of 5 Segments (Right Arm, Left Arm, Trunk, Right Leg, and Left Leg)

Electrode Method

Tetrapolar 8-Point Tactile Electrodes

Measurement Method

Direct Segmental Multi-Frequency Biolectrical Impedance Analysis (DSM-BIA)

Simultaneous Multi-Frequency Bioelectrical Impedance Analysis (SMF-BIA)

Body Composition Calculation Method

No Empirical Estimation (Age and Gender does not affect the result)

Compatible Device

BSM Series (BSM170B, BSM370, BSM270B), BPBIO Series (BPBIO320,

BPBIO750), Yscope, and InBodyBAND Series

Logo Display

Name, Address and Content Information can be shown on the Results Sheet

Digital Results

LCD Screen, LookinBody Web, LookinBody120

Type of Result Sheets

Body Composition Result Sheet, Body Water Result Sheet, Evaluation

Result Sheet, Research Result Sheet, Comparison Result Sheet, Result Sheet for Children, Visceral Fat Result Sheet

Voice Guidance

Audible guidance for test in progress and test complete

Data Storage

Saves up to 100,000 measurements (When ID is entered)

Administrator Menu

Setup: Configure settings and manage data

Troubleshooting: Additional information to help use the InBody970

InBody USB

Copy, backup, or restore the LookinBody test data (data can be viewed

on Excel or LookinBody120)

Barcode Reader

Member ID will be automatically inputted when the Barcode is scanned

InBodyBAND Series Recognition Function

Recognizes the InBodyBAND series of the subject and automatically

inputs personal information to the InBody970

Fingerprint Recogni- tion Function

Recognizes the fingerprint of the measurer and automatically inputs

personal information to the InBody970

Backup data

Backup data saved in InBody970 by using an InBody USB

QR Code

See your result on InBody mobile App

Applied Rating Current

1kHz : 70uA (+-10uA), Over 5kHz : 300uA (+-30uA)

Adapter

Bridgepower

(BPM040S12F07)

Power Input

AC 100-240V, 50-60Hz, 1.2A

(1.2A-0.6A)

Power Output

DC 12V, 3.4A

Mean Well

(GSM40A12-P1IR)

Power Input

AC 100-240V, 50-60Hz, 1.0-0.5A

Power Output

DC 12V, 3.34A

Display Type

1280 x 800 10.1inch Color TFT LCD

Internal Interface

Touchscreen, Keypad

External Interface

RS-232C 4EA, USB Host 2EA, USB Slave 1EA, LAN(10/100T) 1EA, Bluetooth

1EA, Wi-Fi 1EA

Compatible Printer

InBody970 compatible printers available at www.inbodyservice.com

Dimensions

614.1(W) x 963.8(L) x 1239.3(H): mm

Equipment Weight

46kg (101.4lb)

Test Duration

About 90 seconds

Operation Environment

10~40°C (50~104’F), 30~75% RH, 70~106kPa

Storage Environment

-10~70°C (14~158’F) ,10~80% RH, 50~106kPa (No Condensation)

Weight Range

5~300kg (11~660.1lb)

Age Range

3~99 years

Height Range

95~220cm (3ft 1.40in ~ 7ft 2.61in)

Inbody 970