60 giây

Đo lượng mỡ trong cơ thể, khối lượng cơ bắp và mức nước trong vòng chưa đầy một phút.

Lịch sử hồ sơ

Lịch sử các lần đo của tất cả mọi người đều được lưu trữ, an toàn và bảo mật.

Không sử dụng ước lượng

Các yếu tố nhân khẩu học như tuổi và giới không được sử dụng để đưa ra các giả định và ước lượng về đo lường thành phần cơ thể của bạn.

inbody-270

Cơ động cao

InBody 270 chỉ nhẹ 14kg, dễ dàng di chuyển cũng như vận hành tại chỗ.

Lookin’Body

Sử dụng máy vi tính để truy cập cũng như quản lý các hồ sơ dễ dàng hơn.

Trên 25 thông số

Thường xuyên theo dõi các thông số để tìm hiểu chế độ ăn uống và chế độ tập luyện của bạn ảnh hưởng đến cơ thể của bạn ra sao.