1. Tư thế đo

Nếu tư thế và vị trí đặt điểm bắt đầu đo thay đổi, trở kháng cũng thay đổi và đưa ra lỗi

2. Phân tích khối trụ sai

Các máy BIA thường xem cơ thể là một khối trụ duy nhất. Tuy nhiên thực tế không phải vậy.

3. Sử dụng ít tần số

Hầu hết các thiết bị BIA chỉ sử dụng một tần số ở 50 kHz để đo tổng lượng nước cơ thể. Với tần số này việc đo lượng nước nội bào/ngoại bào là điều không thể.

4. Sử dụng ước lượng

Đa phần các thiết bị sử dụng phương trình thực nghiệm, hay nói cách khác là số liệu dựa trên “ước lượng”, không phải “Đo đạc”.