Bảng kết quả InBody

Bảng kết quả InBody của bạn có ý nghĩa gì?
Di chuột lên 16 thành phần cơ bản của Bảng kết quả InBody dưới đây để có cái nhìn tổng quan ngắn gọn về ý nghĩa của từng chỉ số thành phần cơ thể. Các chỉ số sau được xuất ra từ Bảng kết quả của máy InBody 770 nhưng có thể sử dụng chung cho mọi thiết bị.

Mọi thứ bạn cần biết để diễn giải Bảng Kết quả InBody.

Bảng kết quả InBody, nếu được sử dụng đúng cách, có thể là một trong những công cụ mạnh nhất theo ý của bạn để hướng dẫn, đào tạo và chăm sóc khách hàng của bạn theo những cách chưa từng có trước đây. Tuy nhiên, để mở khóa sức mạnh của Bảng kết quả InBody, bạn cần làm quen với cách báo cáo thông tin và quan trọng hơn là bạn có thể làm gì với nó.
 
Được đóng gói trong Bảng kết quả InBody là thông tin về sức khỏe và thể lực mà bất kỳ ai quan tâm đến sức khỏe của khách hàng đều cần nếu họ muốn trở thành chuyên gia tốt nhất có thể.
 
Bạn có thể tìm hiểu các thuật ngữ trên Bảng kết quả nghĩa là gì, tại sao chúng lại có giá trị và các chiến lược bạn có thể sử dụng để triển khai dữ liệu vô giá này vào doanh nghiệp của bạn và với khách hàng của bạn.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 inbody-result-sheet-VI

Muốn tìm hiểu thêm về chỉ số InBody ?