Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Tài liệu cần thiết

Tìm thêm thông tin về những thiết bị InBody, từ cách đóng gói đến cách sử dụng.

 • Welcome
 • InBody230
 • InBody270
 • InBody370
 • InBody520
 • InBody570
 • InBody720
 • InBody770
 • InBodyS10
 • BSM170
 • Lookin'Body120
 • Remote Support
 • Printer List
 • Tài liệu cho từng thiết bị InBody

  Những thẻ bên cạnh cho phép bạn tải về những tài liệu của thiết bị tương ứng
  Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về thiết bị hoặc cần hổ trợ thêm, vui lòng điền đầy đủ thông tin tại phần Liên Hệ.

  Để tải tệp, vui lòng bấm chuột phải và chọn "Save link as..."

 • InBody 230 Downloads

  QC Print Instructions (PDF 4.31 MB | Last updated: 05/25/11 )
   QC Print Instructions guide you through the QC printing process when requested by Customer Service. Please do not use this guide unless instructed by an InBody representative.

  Repacking Instructions (PDF 480 KB | Last updated: 03/28/12 )
   The Repacking Instructions show you how to properly repack your InBody unit for shipping to avoid any product damages.

  User's Manual (PDF 3.86 MB | Last updated: 12/04/12 )
   The User's Manual is a comprehensive guide in installing, managing, operating, and troubleshooting your InBody unit.

  Specifications Sheet (PDF 926 KB | Last updated: 05/26/15 )
   The Product Spec Sheet details product specifications, from product dimensions to a sample results sheet.
 • InBody 270 Downloads

  QC Print Instructions (PDF 4.31 MB | Last updated: 05/25/11 )
   QC Print Instructions guide you through the QC printing process when requested by Customer Service. Please do not use this guide unless instructed by an InBody representative.

  User's Manual (PDF 8.30 MB | Last updated: 05/03/16 )
   The User's Manual is a comprehensive guide in installing, managing, operating, and troubleshooting your InBody unit.

  Specifications Sheet (PDF 1.08 MB | Last updated: 03/03/16 )
   The Product Spec Sheet details product specifications, from product dimensions to a sample results sheet.
 • InBody 370 Downloads

  QC Print Instructions (PDF 558 KB | Last updated: 04/16/14)
   QC Print Instructions guide you through the QC printing process when requested by Customer Service. Please do not use this guide unless instructed by an InBody representative.

  Repacking Instructions (PDF 704 KB | Last updated: 03/28/14 )
   The Repacking Instructions show you how to properly repack your InBody unit for shipping to avoid any product damages.

  User's Manual (PDF 6.26 MB | Last updated: 08/05/14 )
   The User's Manual is a comprehensive guide in installing, managing, operating, and troubleshooting your InBody unit.

  Specifications Sheet (PDF 5.3 MB | Last updated: 03/03/16 )
   The Product Spec Sheet details product specifications, from product dimensions to a sample results sheet.
 • InBody 520 Downloads

  QC Print Instructions (PDF 412 KB | Last updated: 06/27/12 )
   QC Print Instructions guide you through the QC printing process when requested by Customer Service. Please do not use this guide unless instructed by an InBody representative.

  Repacking Instructions (PDF 462 KB | Last updated: 06/30/15 )
   The Repacking Instructions show you how to properly repack your InBody unit for shipping to avoid any product damages.

  User's Manual (PDF 3.44 MB | Last updated: 11/22/11 )
   The User's Manual is a comprehensive guide in installing, managing, operating, and troubleshooting your InBody unit.
 • InBody 570 Downloads

  QC Print Instructions (PDF 398 KB | Last updated: 03/19/15 )
   QC Print Instructions guide you through the QC printing process when requested by Customer Service. Please do not use this guide unless instructed by an InBody representative.

  Repacking Instructions (PDF 544 KB | Last updated: 12/03/13 )
   The Repacking Instructions show you how to properly repack your InBody unit for shipping to avoid any product damages.

  User's Manual (PDF 9.36 MB | Last updated: 06/30/15 )
   The User's Manual is a comprehensive guide in installing, managing, operating, and troubleshooting your InBody unit.

  Measuring Process (PDF 358 KB | Last updated: 07/15/13 )
   The Measuring Process demonstrates precautions to take before testing and steps on how to perform an InBody Test.

  Specifications Sheet (PDF 1.3 MB | Last updated: 03/03/16 )
   The Product Spec Sheet details product specifications, from product dimensions to a sample results sheet.
 • InBody 720 Downloads

  QC Print Instructions (PDF 398 KB | Last updated: 01/09/12 )
   QC Print Instructions guide you through the QC printing process when requested by Customer Service. Please do not use this guide unless instructed by an InBody representative.

  Repacking Instructions (PDF 1.87 MB | Last updated: 06/30/15 )
   The Repacking Instructions show you how to properly repack your InBody unit for shipping to avoid any product damages.

  User's Manual (PDF 3.24 MB | Last updated: 11/16/09 )
   The User's Manual is a comprehensive guide in installing, managing, operating, and troubleshooting your InBody unit.

 • InBody 770 Downloads

  QC Print Instructions (PDF 507 KB | Last updated: 03/06/15 )
   QC Print Instructions guide you through the QC printing process when requested by Customer Service. Please do not use this guide unless instructed by an InBody representative.
  Specifications Sheet (PDF 844 KB | Last updated: 05/26/15 )
   The Product Spec Sheet details product specifications, from product dimensions to a sample results sheet.
  User's Manual (PDF 1.8 MB | Last updated: 03/03/16 )
   The User's Manual is a comprehensive guide in installing, managing, operating, and troubleshooting your InBody unit.
 • InBody S10 Downloads

  Specifications Sheet (PDF 1.2 MB | Last updated: 03/14/16 )
   The Product Spec Sheet details product specifications, from product dimensions to a sample results sheet.
 • BSM170 Downloads

  Connection Instructions (PDF 290 KB | Last updated: 03/10/15 )
   The Connections Instructions guides you through connecting your BSM170 stadiometer with your InBody570 or InBody770.
 • Lookin'Body120 Downloads

  Data Transfer (PDF 475 KB | Last updated: 07/31/15 )
   The Data Transfer manual shows you how to transfer data from your InBody unit to data management software Lookin'Body120.

  EMR .CSV Export Settings (PDF 481 KB | Last updated: 02/03/15 )
   The EMR .CSV Export Settings file demonstrates how to export your data into a .CSV file.

  Specifications Sheet (PDF 582 KB | Last updated:04/08/14 )
   The Product Spec Sheet details product specifications, from product dimensions to a sample results sheet.
 • Remote Support

  For remote support, please click the button or this link to download the quick support module. Once downloaded, please run the module and provide your technical support agent with the 9 digit ID and Password.
 • Compatible Printer List

  Compatible Printer List (PDF: 68.1 KB | Last updated 10/15/15)